Tin tức

Tin tức

LIVESTREAM TRỰC TIẾP: CHỦ ĐỀ HẠN CHẾ NGUY CƠ CHẬM NÓI TĂNG ĐỘNG , TỰ KỶ Ở TRẺ VỚI GS.TS NHI KHOA NGUYỄN THANH LIÊM

GS-TS NHI KHOA: NGUYỄN THANH LIÊM Chia sẻ những kến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ tự kỷ, giúp các bạn có thêm kiến thức về chăm sóc và...

COONG LIVESTREAMING THÀNH CÔNG SHOW CA NHẠC " NGÀY XƯA ƠI" CỦA NHÓM TIK TIK TAK

COOng vinh dự khi được Livestreaming mini show Cho nhóm Tik Tik Tak sau 14 năm tái ngộ tại phòng trà Swing tối 20/7/2017 Đêm nhạc đã đánh thức tuổi...

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2016 - 2017 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Ngày 29 tháng 6 năm 2017. Coong tham gia Livestreaming TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2016 - 2017 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ...

Tin tức

LIVESTREAM TRỰC TIẾP: CHỦ ĐỀ HẠN CHẾ NGUY CƠ CHẬM NÓI TĂNG ĐỘNG , TỰ KỶ Ở TRẺ VỚI GS.TS NHI KHOA NGUYỄN THANH LIÊM

GS-TS NHI KHOA: NGUYỄN THANH LIÊM Chia sẻ những kến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ tự kỷ, giúp các bạn có thêm kiến thức về chăm sóc và...

COONG LIVESTREAMING THÀNH CÔNG SHOW CA NHẠC " NGÀY XƯA ƠI" CỦA NHÓM TIK TIK TAK

COOng vinh dự khi được Livestreaming mini show Cho nhóm Tik Tik Tak sau 14 năm tái ngộ tại phòng trà Swing tối 20/7/2017 Đêm nhạc đã đánh thức tuổi...

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2016 - 2017 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Ngày 29 tháng 6 năm 2017. Coong tham gia Livestreaming TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2016 - 2017 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ...

Tin tức

LIVESTREAM TRỰC TIẾP: CHỦ ĐỀ HẠN CHẾ NGUY CƠ CHẬM NÓI TĂNG ĐỘNG , TỰ KỶ Ở TRẺ VỚI GS.TS NHI KHOA NGUYỄN THANH LIÊM

GS-TS NHI KHOA: NGUYỄN THANH LIÊM Chia sẻ những kến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ tự kỷ, giúp các bạn có thêm kiến thức về chăm sóc và...

COONG LIVESTREAMING THÀNH CÔNG SHOW CA NHẠC " NGÀY XƯA ƠI" CỦA NHÓM TIK TIK TAK

COOng vinh dự khi được Livestreaming mini show Cho nhóm Tik Tik Tak sau 14 năm tái ngộ tại phòng trà Swing tối 20/7/2017 Đêm nhạc đã đánh thức tuổi...

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2016 - 2017 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Ngày 29 tháng 6 năm 2017. Coong tham gia Livestreaming TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2016 - 2017 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ...